MMFNa račun Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 31. januara ove godine doznačena je šesta tranša u iznosu od 42,275 miliona SDR (93,85 miliona KM) na osnovu IV stand-by aranžmana (SBA).

Nakon umanjenja navedenog ukupnog iznosa (u SDR i u KM) za sve troškove koji prate odobrenje tranše SBA, CBBiH je ukupan iznos za raspodjelu (93,42 miliona KM) prenijela na odgovarajući račun/podračune u odnosu: 2/3 za Federaciju BiH (62,28 miliona KM) i 1/3 za Republiku Srpsku (31,14 miliona KM).

– CBBiH je na osnovu instrukcija ministarstava financija Federacije BiH i Republike Srpske izvršila daljnji transfer sredstava u domaćem platnom prometu – rečeno je Agenciji Fena u Službi za odnose s javnošću CBBiH.

Izvor: Fena (04. februar 2014.)