IPAEvropska komisija organizira danas prvi sastanak IPA Radne grupe u zgradi Delegacije EU u BiH , kome će prisustvovati i članovi Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Prilikom posljednje posjete komesara za proširenje Štefana Fuelea Bosni i Hercegovini najavljena je inicijativa o formiranju ovakve radne grupe, kao instrumenta kojim Evropska komisija nastoji asistirati Bosni i Hercegovini u procesu integriranja, posebno u korištenju pretpristupnih sredstava za rješavanje socio-ekonomskih izazova.

Sastanak Radne grupe početak je realizacije najavljene inicijative. To je potvrdio i Midhat Džemić, šef Odsjeka za bilateralnu pomoć zemalja EU BiH u Sektoru za koordinaciju pomoći EU Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH govoreći da je sastanak Evropske komisije i najviših nivoa u BiH, Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada vezan za rješavanje zastoja u provedbi projekata IPA 2007- 2013 „prvi preduvjet Evropske komisije da bi se BiH omogućilo učešće u IPA 2014-2020.“.

“Zavisno od dogovora na tim sastancima Evropska komisija će vjerovatno donijeti odgovarajuće odluke vezano za nastavak pripreme strateških dokumenata za IPA II 2014- 2020”, – istakao je Džemić.

(13. mart 2014.)