EU 1Strateški prioriteti za buduću podršku Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) bili su u fokusu drugog sastanak Radne grupe EU-BiH o projektima finansiranim sredstvima podrške EU koji je održan danas u zgradi Delegacije EU u Sarajevu. Nakon diskusije učesnici su zaključili da će se do juna 2014. godine dogovoriti novi projekti, posebno u oblastima demokratije, upravljanja, vladavine prava i temeljnih prava, kao i oblasti ekonomije i društvenog razvoja.

Sastankom Radne grupe je predsjedavao gdin. Jean Eric Paquet, Direktor za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo* u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije. Sastanku su prisustvovali i premijer FBiH, gdin. Nermin Nikšić, Premijerka RS, gđa. Željka Cvijanović, direktorica Direkcije za evropske integracije BIH, gđa. Nevenka Savić i šef kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara, gdin. Eugen Šušak. Delegaciju EU u BiH su na sastanku predstavljali zamjenik šefa Delegacije, Dr Renzo Daviddi, i šef sektora za saradnju, Dr Holger Schroeder.

Radna grupa je razmatrala napredak koji je postignut u implementaciji seta konkretnih mjera koje su dogovorene na prvom sastanku Radne grupe održanom 13. marta. Ove mjere su bile usmjerene na ubrzanje tekućih projekata u vrijednosti od 210 miliona eura i na osiguranje ranijeg početka rada na dodatnim projektima vrijednosti 150 miliona eura, a koji tek trebaju biti ugovoreni. Radna grupa je naročito pozdravila usvajanje Akcionog plana za ubrzavanje implementacije programa pod vođstvom Evropske investicione banke, a na konstrukciji i sanaciji sistema vodovodne i mreže otpadnih voda u FBiH. Pripreme će nadalje biti finansirane iz postojećih IPA fondova u iznosu od 14,2 miliona eura, koji će biti iskorišteni za promociju ekonomskog i društvenog razvoja.

U vezi sa budućom IPA podrškom za period 2014 – 2020, Radna grupa je razmotrila status pripremljenosti nacionalnih strategija u različitim sektorima. S obzirom da te strategije još uvijek ne postoje u oblasti saobraćaja, okoliša, poljoprivrednog i ruralnog razvoja, Bosna i Hercegovina samim tim neće još uvijek moći iskoristiti IPA podršku u ovim intenzivno-investicijskim sektorima. Evropska komisija je naglasila da vlasti u BiH imaju na raspolaganju pomoć stručnjaka iz EU kako bi što skorije pripremili ove strategije, te da tu pomoć trebaju i iskoristiti. Postojanje nacionalnih strategija u sektorima pravosuđa i reforme javne uprave je pozdravljeno. Međutim, naglašeno je i da je potrebna politička podrška kako bi se osiguralo usvajanje dodatnih strategija i akcionih planova za IPA period od 2014 do 2020.

Evropska komisija je predstavila prvi nacrt svojih strateških prioriteta za IPA period od 2014. do 2017. u formi IPA nacionalnog strateškog dokumenta: predloženi fokus je na demokratiji, upravljanju, vladavini prava, temeljnim pravima, društvenom i ekonomskom razvoju.

Nakon diskusije o sektorskim strategijama i strateškim prioritetima, Radna grupa je razmatrala i postigla dogovor o setu konkretnih prioriteta za projekte koji će biti finansirani iz IPA 2014 u oblastima u kojim postoje strategije i mehanizam koordinacije.

Evropska komisija će nastaviti dijalog sa civilnim društvom u sklopu zajedničke IPA-BiH radne grupe i to na sastanku koji će se održati 3. aprila, a kojim će također predsjedavati direktor Paquet.

Izvor: europa.ba (03. april 2014.)