MINECentralnom manifestacijom uz prisustvo zvaničnika, predstavnika donatora, međunarodnih i nevladinih organizacija 4. Aprila u Visokom obilježen je Međunarodni dan borbe protiv mina.

Ovogodišnji Dan borbe protiv mina u Bosni i Hercegovini (BiH) obilježio se sa porukom “Korak više za sigurno okruženje, za razvoj i prosperitet BiH na putu ka Evropskoj uniji“.

Do sada je u BiH tehničkim metodama od rizika oslobođeno oko 157 km², gdje je pronađeno 65.000 mina i 51.000 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS). Nažalost, i 19 godina nakon okončanja ratnih dejstava BiH se suočava sa veoma izraženim problemom minske kontaminiranosti, te se svrstava u red najugroženijih zemalja u svijetu.

Šefica Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Evropske Unije (EU) u BiH, Natalia Dianiskova, istakla je spremnost EU da i dalje podržava proces deminiranja u BiH.

“EU trenutno provodi projekte u vrijednosti od 7 miliona eura“ istakla je Dianiskova naglašivši da je EU od 1996. godine izdvojila 46 miliona eura za finansiranje 61 projekta protivminskih akcija koje su provedene širom BiH.

Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Dušan Gavran istakao je da se u BiH Međunarodni dan borbe protiv mina obilježava tradicionalno, već devetu godinu zaredom, te da je radi ubrzavanja protivminskog djelovanja u zemlji BHMAC angažiran na novom projektu redukcije rizičnih površina ciljanim tehničkim izviđanjem, a koji se realizira uz podršku EU koja je za tu svrhu osigurala 1,2 miliona eura.
 
Učesnicima manifestacije obratila se i načelnica općine Visoko Amra Babić, navodeći da je u ovoj općini u protekloj godini uz podršku EU realiziran jedan od projekata protivminskih akcija.

Učesnici maniifestacije su bili u prilici prisustvovati i pokaznoj vježbi humanitarnog deminiranja koji su izveli pripadnici Oružanih snaga BiH.

O ozbiljnosti ovog problema svjedoče i podaci da od 1996. godine u BiH od mina je stradalo 1710 građana, od čega 245 djece. Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja stradalo je 114 deminera, od kojih 46  smrtno.

Samo u 2014. godini do danas je stradalo 11 građana, od kojih tri smrtno.

Izvor: Europa.ba (07. april 2014.)