EULEXVršilac dužnosti komandanta civilnih operacija EU, Žil Žanvje, šefa misije EULEX-a, Bernd Borhart i viši policijski savjetnika za planiranje reagovanja u civilnim operacijama, Bernd Tranom, sastao sa zamjenikom premijera i ministrom pravde Kosova, Hajredinom Kućijem.

Žanvje je reako da su kosovske institucije postigle napredak i da Evropska unija priznaje tu novu realnost.

Misija ulazi u jedno novo razdoblje odnosa između EU i Kosova koje se ogleda u procesu tranzicije sa EULEX-a na kosovske insititucije, saopšteno je.

“Misija je svjesna da još ima izazova, posebno u pravosuđu, ali će EU misija ostati na Kosovu da bi pružila podršku i jačala radni odnos sa kosovskim institucijama kako bi ti izazovi bili savladani” navodi se u saopštenju nakon sastanka EU predstavnika sa zavničnicikom Kosova.

(10. april 2014.)