Andy McGuffieGovoreći o današnjoj odluci Ustavnog suda Federacije BiH, portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH Andy McGuffie je izjavio:

“Pozdravljamo odlučno djelovanje Ustavnog suda Federacije BiH prilikom donošenja privremene mjere u slučaju ministra finansija Federacije BiH. Ovo je važno za funkcionalnost Federacije BiH i doprinosi dobrom upravljanju. Takođe, stabilnost i potrebe građana su stavljeni na prvo mjesto i izbjegnuta je nesigurnost do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o ovom pitanju. Dobro je da institucije FBiH imaju vodeću ulogu u rješavanju tog pitanja.

Dugoročno gledajući, ovaj slučaj naglašava potrebu za izmjenama i pojašnjenjima relevantnog zakonodavstva – Zakona o izvršenju budžeta i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima – kako se ova situacija ne bi ponovila. Neprihvatljivo je da građani, naročito oni iz najosjetljivijih kategorija, budu dovedeni u ovakav položaj.”

Izvor: europa.ba (15. januar 2014.)