JElica Gruujic FIPAPriču o stranim ulaganjima u našoj zemlji najčešće prate primjedbe vezane za administrativne prepreke i nestabilnu političku situaciju. Sa direktoricom Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) Jelicom Grujić razgovarali smo o ovim pitanjima, ali i temama vezanim za adute naše zemlje, poziciju BiH u regiji, te sektorima koji su privlačni stranim investitorima.

Na izmaku smo 2013. godine. Koje su zemlje bile najveći strani investitori u BiH ove godine, te koliko ste zadovoljni obimom tih investicija?

Najznačajnije zemlje investitori prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH u prvoj polovini 2013. su Rusija, Velika Britanija i Austrija. Nakon njih slijede Njemačka, Holandija, Hrvatska, Slovenija i Srbija.

Uzimajući u obzir raspoložive potencijale, iskorištenost tih potencijala nije zadovoljavajuća te je neophodno uložiti dodatne napore na unapređenju poslovnog ambijenta, pružanju stalne podrške postojećim investitorima i jačanju promotivnih aktivnosti.

Uvijek se uz priču o investicijama spominje i veliki broj prepreka u našoj zemlji na koje nailaze investitori. Koje su najveće prepreke, te koliko se čini na njihovom uklanjanju?

Kao najčešće primjedbe kada je u pitanju poslovno okruženje u BiH, firme navode političku nestabilnost, duge i skupe procedure, visoke takse i druge naknade, netransparentnost podsticaja i subvencija, neadekvatno radno zakonodavstvo kao i uopšte neusaglašenost pravnih propisa na svim nivoima vlasti. Dodatne poteškoće stvara neizgrađena infrastruktura, putevi, vodovod, kanalizacija, elektrosnabdijevanje i slično.

Pozitivan korak je učinjen usvajanjem seta zakona i podzakonskih akata koji znatno pojednostavljuju proceduru registracije privrednih subjekata u Republici Srpskoj, a očekuje se da će uskoro sličan set zakona i podzakonskih akata biti usvojen i u Federaciji BiH.

Koje su to oblasti najzanimljivije strancima u našoj zemlji za investiranje?

Zahvaljujući dobroj reputaciji i dugoj industrijskoj tradiciji u BiH, najznačajniji iznos direktnih stranih ulaganja, u periodu od maja 1994. do decembra 2012. godine, investiran je u sektor proizvodnje (35 posto). Značajan udio u okviru ukupnog priliva direktnih stranih ulaganja imao je i bankarski sektor (21 posto), a slijede telekomunikacije (15 posto) i trgovina (12 posto).

Koliko je FIPA ove godine privukla ozbiljnih stranih investitora?

Zadatak promocije je uspostavljanje i održavanje kontakata sa postojećim i potencijalnim investitorima i mora se imati u vidu da promocija ne može nadoknaditi bilo koje nedostatke sistema. Odluci o investiranju prethodi veliki broj analiza i kontakata koje investitori provode, a proces donošenja odluke o investiranju je dug i na njega utiče širok spektar informacija i aktivnosti većeg broja institucija.

Kakva je pozicija BiH u regiji?

Ako govorimo o prilivu stranog kapitala u BiH u odnosu na susjedne zemlje, BiH se nalazi na 3. poziciji, poslije Srbije i Hrvatske pri čemu se mora uzeti u obzir i veličina ovih zemalja. Ako govorimo o poslovnom ambijentu i konkurentnosti privrede, koja u značajnoj mjeri utiče na priliv stranih investicija, onda ta pozicija je nešto lošija u odnosu na zemlje u okruženju.

Šta je najveći adut BiH?

Prorodni resursi, niski operativni troškovi, geografski položaj i konkurentna radna snaga.

Šta očekujete u ovoj godini?

Realizaciju najavljenih investicija koje će pozitivno uticati na privlačenje novih.

(02. januar 2014.)