NATONATO je danas ocenio da Rusija, uprkos  ponovljenim pozivima međunarodne zajednice, nastavlja da krši suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i svoje međunarodne obaveze.

“Takav razvoj događaja rađa ozbiljne implikacije po bezbednost i stabilnost evro-atlantskog regiona”, saopštio je NATO posle današnje sednice. 

NATO je naveo da nastavlja da “podržava sve konstruktivne napore za mirno rešavanje sadašnje krize u skladu sa međunarodnim pravom” i da “pozdravlja tekuće napore koje preduzimaju UN, Evropska unija, OEBS i Savet Evrope”. 

U saopštenju se dodaje da će NATO nastaviti da se konsultuje sa Ukrajinom u okviru Komisije NATO-Ukrajina, a sa Rusijom u Savetu NATO-Rusija, kao i da će sutra biti održan novi sastanak ambasadora NATO. 

“Saveznici ostaju jedinstveni u duhu snažne solidarnosti u ovoj teškoj krizi”, dodaje se u saopštenju iz Brisela. 

Današnju sednicu ambasadora NATO u Briselu sazvala je Poljska na osnovu člana 4. Vašingtonskog ugovora, u kojem se navodi da će se članice NATO “konsultovati kada god su, po mišljenju bilo koje potpisnice, ugroženi teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost neke od članica”.

(04. mart 2014.)