Predsjednitvo bih zgradaPredsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluke da se upute pozivna pisma predsjedniku Republike Francuske Francoisu Hollandu, predsjedniku Republike Slovenije Borutu Pahoru, predsjedniku Republike Austrije Heinzu Fischeru i poglavaru Vatikana papi Franji da posjete Bosnu i Hercegovinu.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv generalnog sekretara NATO-a za održavanje sastanka Sjevernoatlantskog vijeća NATO ( NAC) i Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost Ambasadi Republike Kolumbije u Saveznoj Republici Njemačkoj da nerezidentno pokriva Bosnu i Hercegovinu.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Peru o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih ili specijalnih pasoša i Odluku o prihvatanju Nota Sporazuma za grant pomoć Vlade Japana između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana za nabavku meteorološke, medicinske i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju informaciju o posjeti delegacije Ministarstva odbrane BiH Ministarstvu odbrane i Vojsci Republike Srbije, od 20 do 22. novembra 2013. godine.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Amandmana 4 na Sporazum o finansiranju Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) od 27. 2. 2006. – Program stambenog kreditiranja i program za kreditiranje malih i srednjih preduzeća između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH i Kredititanstalf fur Wiederaufbau (KfW), Odluku o prihvatanju Dopune broj 1 Sporazuma o finansiranju o državnom programu za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA komponente za pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2012. godinu, Odluku o prihvatanju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u pogledu prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2013. godinu.

Predsjedništvo je, također, donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma o Prvom amandmanu na Kreditni sporazum sklopljen 25.10. 2011. godine za finansiranje izgradnje sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije u općini Čelić između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora („Zajmoprimac“), i UniCredit Bank Austria AG, Austria („Banka“), Odluku o prihvatanju Sporazuma o grantu GEF-a (Projekat održivog upravljanja šumama i krajolikom) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi Agencije za implementaciju Fonda za globalni okoliš i Odluku o prihvatanju Programa saradnje u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije od 2014-2016. godine.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Konvenciji o radnim odnosima (Javne službe) broj 151, iz 1978. godine, Međunarodne organizacije rada i Odluku o pristupanju Konvenciji o kolektivnom pregovaranju, broj 154, iz 1981. godine, Međunarodne organizacije rada. Donesene su i odluke o prihvatanju pristupanja Republike Singapur, Republike Azerbejdžan i Republike Ermenije u članstvo Haaške konferencije za međunarodno privatno pravo.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Bilateralnog ugovora uz Evropsku konvenciju o izručenju od 13.12.1957. godine radi olakšanja i proširenja njene primjene između Bosne i Hercegovine i Republike Italije i Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Trećem dodatnom protokolu uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji.

Donesene su i odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja: ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Kazahstan, ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Albanije, sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Belgije o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Holandije o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka.

Također, donesene su odluke o pokretanju postupkaza vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Francuske o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Portugal o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, sporazuma između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o grobovima žrtava rata, te dodatnog protokola 4 Sporazumu o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Gruzije i Odluku o prihvatanju Aneksa IV Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije, Delegacije Evropske komisije u BiH i Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Donesene su i odluke o promjeni potpisnika Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Njemačke o obostranoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka i Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke o zaštiti razmijenjenih tajnih podataka.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji: Protokola o načinu razmjene informacija i podataka između Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske, Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kneževine Lihtenštajn o readmisiji osoba koje borave bez dozvole i Protokola o sprovođenju uz Sporazum između Bosne i Hercegovine i Kneževine Lihtenštajn o readmisiji osoba koje borave bez dozvole, Trećeg amandmana na Kreditni sporazum od 31. maja 2010. godine (Projekat „Bolnica Bijeljina“) sklopljen između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora kao zajmoprimac, i Raiffeisen Bank International AG kao zajmodavac, Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje.

Donesene su i odluke o ratifikaciji: Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi sa prekograničnim programom Bosna i Hercegovina – Crna Gora u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2012. godinu, Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u pogledu prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Srbija u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2012. godinu, Dopune br. 2 Sporazuma o finansiranju u vezi s državnim programom za Bosnu i Hercegovinu-dio II u okviru IPA–komponenta pomoći u tranziciji i izgradnji institucija za 2009. godinu, Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2010. godini, Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2011. godini.

Izvor: Fena (21. januar 2014.)