OSCEDvodnevni specijalizirani kurs iz sigurnosne politike za zvaničnike ministarstava, članove parlamenata, djelatnike pravosuđa, predstavnike akademske zajednice i civilnog društva o Strategiji Bosne i Hercegovine za borbu protiv korupcije, okončan je 26. marta 2014. godine u Konjicu.

Kurs je organizirala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji s Međuresornom radnom grupom za praćenje provedbe sigurnosne politike i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

“Korupcija je zloupotreba povjerenih ovlasti ili odgovornosti radi lične koristi, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, te se mora raditi na njenom uklanjanju“, izjavila je Nina Suomalainen, zamjenica šefa Misije OSCE-a u BiH.

“Korupcija podriva rad demokratskih institucija, vladavinu prava i povjerenje javnosti, te usporava proces investiranja i ekonomski razvoj“.

Učesnici su raspravljali o prevenciji korupcije i borbi protiv korupcije u kontekstu sigurnosne politike BiH. Razgovarali su i o izazovima na polju provedbe strateških dokumenata. Drugog dana kursa, predstavljeni su sveobuhvatni planovi vladinog i nevladinog sektora na polju borbe protiv korupcije u čitavoj BiH.

“Borba protiv korupcije podrazumijeva i zahtijeva izrazito organiziran, strateški i dugoročan proces primjene namjenski osmišljenih i definiranih mjera prevencije i smanjenja stepena korupcije“, kazala je Suomalainen.

“Sve počinje sa spoznajom važnosti borbe protiv korupcije, izazova koji postoje, te s pronalaženjem načina na koji se ti izazovi mogu prevazići u svim našim institucijama“.

(26. mart 2014.)