crna gora EUCrna Gora će u Briselu otvoriti pet pregovaračkih poglavlja, što se ocjenjuje kao veliki uspjeh u vremenu kada je politika proširenja u drugom planu, potvrđeno je crnogorskim portalima iz diplomatskih izvora iz Brisela. Osim poglavlja 23 “Pravosuđe i temeljna prava” i 24 “Pravda, sloboda i bezbjednost”, Crna Gora će otvoriti i poglavlja pet “Javne nabavke”, šest “Privredno pravo” i 20 “Preduzetništvo i industrijska politika”.

Crna Gora je 29. juna 2012. godine u Briselu otvorila pristupne pregovore sa Evropskom unijom, a ima status kandidata od 17. decembra 2010. godine. Ovo je prva država sa kojom se pregovori vode prema novom principu i među prvima će se otvoriti najvažnija poglavlja, 23 i 24, koja će biti otvorena tokom cijelog pregovaračkog procesa i zatvorena na kraju. Brisel se odlučio za takav pristup da se ne bi događalo da zemlje ulaze nespremne u EU.

Šest mjeseci nakon što su pristupni pregovori proglašeni otvorenim Crna Gora je 18. decembra 2012. otvorila i odmah zatvorila poglavlje 25 “Nauka i istraživanje”. Drugo poglavlje koje je otvoreno i odmah zatvoreno 15. aprila 2013. bilo je poglavlje 26 “Obrazovanje i kultura”.

(17. decembar 2013.)