U Mostaru je 15. maja 2017. godine održan seminar: “Rodne predrasude u primjeni prava” kao i promocija novog priručnika Atlantske inicijative i DCAF-a “Rodne predrasude u primjeni prava: bosanskohercegovački i međunarodni pravni okviri i praksa“.

3Prezentaciji priručnika su prisustvovali studenti III I IV godine Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Seminar je otvorila dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić prof. dr Alena Huseinbegović, dok su predavanja održali dr Majda Halilović iz Atlantske Inicijative, sutkinja Općinskog suda u Livnu Martina Baković i prof. dr Haris Halilović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Priručnik se sastoji od deset tematskih cjelina u kojima su dati domaći i međunarodni pravni okviri i praksa, analiza literature te mnoštvo primjera na koji način se rodne predrasude pojavljuju u primjeni prava u građanskim i u krivičnim predmetima. Na izradi Priručnika je radila grupa univerzitetskih profesora i profesorica prava uz podršku ambasada Kraljevine Švedske i Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini te ureda OPDAT ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: Atlantska inicijativa (16. maj 2017.)