putinEvroazijske integracije jačaju a mnoge članice Zajednice nezavisnih država pokazuju interesovanje za njih, rekao je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

“Danas razmatramo mapu puta za pristup Jermenije. A i sličan dokument za Kirgiziju je u fazi koordinacije”, rekao je Putin na sednici Vrhovnog evroazijskog ekonomskog saveta.

Putin se zalaže za integracione projekte kao što su Carinska unija (CU) i Zajednički evroazijski ekonomski prostor (CES), sa željom da se 2015. uspostavi Evroazijska ekonomska unija.

CU, koja je formirana 2010, uključuje pored Rusije i Belorusiju i Kazahstan, dok se Jermenija nalazi visoko na listi čekanja.

Cilj CES-a, koji su stvorili Rusija, Belorusija i Kazahstan 2012. je dalja promocija slobodnog protoka robe, kapitala i radne snage unutar tog bloka.

(24. decembar 2013.)