Cilj ovog istraživanja bio je da se identifikuju glavni sigurnosni problemi sa kojma se u svom svakodnevnom životu suočavaju povratnici u Prijedoru. Definicija sigurnosti u ovom istraživanju prevazilazi fizičku sigurnost, te tretira ekonomsku i zdravstvenu sigurnost kao i mogućnost slobodnog izražavanja vjerskih i nacionalnih osjećanja. Opsežan upitnik (N=101) obavljen je paralelno sa detaljnim intervjuima sa povratnicima (N=30), stanovnicima Prijedora srpske nacionalnosti (N=10), predstravnicima gradske uprave (N=10), i predstavnicima policije (N=5).

Rezultati istraživanja su predstavljeni u sklopu radionice održane u Prijedoru, organizovane od strane Atlantske inicijative 1. augusta 2013. Reakcije 30 učesnika radionice također su uključene u konačni izvještaj. Dok je glavni fokus ovog istraživanja bio na sigurnosnim potrebama povratnika, te stoga nije bilo razloga izjednačavati broj intervjua obavljenih sa povratnicima Bošnjacima i građanima Prijedora srpske nacionalnosti, intervjui sa srpskim stanovništvom obavljeni su u svrhu sticanja drugačije perspektive i da bi se potvrdili neki podaci dobijeni od povratnika.

Izvještaj je predstavljen u 3 poglavlja. Prvo poglavlje fokusirano je na najbitnije istorijske, ekonomske, političke i sigurnosne faktore koji su uticali na dinamiku povratka Bošnjaka ( i u manjoj mjeri Hrvata) u grad Prijedor. Njihov povratak je hronološki podijeljen u 5 faza. Drugo poglavlje daje tumačenje podataka istraživanja. Treće poglavlje nudi prijedloge za državni, entitetski i lokalni nivo vlasti, uz diskusiju na temu šta treba uraditi da bi se unaprijedila integracija povratnika, i da bi se poboljšalo opće osjećanje sigurnosti. Uzimajući u obzir činjenicu da povratnici uglavnom proživljavaju (bez obzira na nacionalnu pripadnost) slične probleme, ove preporuke se mogu do određene mjere primjeniti i na ostale lokalne zajednice.

Ovaj izvještaj će biti objavljen i distribuiran u oktobru 2013.