ekonomijaStrana direktna ulaganja u Bosni i Hercegovini u januaru ove godine iznosila su 44, 18 miliona KM, što je za 55,1 posto manje od ulaganja u istom mjesecu 2013. godine.

Najveće ulaganje u januaru 2014. godine je u „UniCredit Leasing“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 19,56 miliona KM, pokazuju novi podaci Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

Prema revidiranim podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na koje se poziva Direkcija, strana direktna ulaganja su u zadnjem kvartalu 2013. godine iznosila 94,42 miliona KM, što je dvostruko više u poređenju sa istim periodom u godini ranije (zadnji kvartal 2012. godine).

Ukupna nova strana direktna ulaganja u 2013. godini su iznosila 283,86 miliona KM , što predstavlja smanjenje za 34 posto u odnosu na ukupna ulaganja 2012.

Najveća ulaganja u 2013. godini su bila od firmi iz elektroenergetskeg sektora i to u „ETF Rudnik i termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari, u iznosu 73,22 miliona KM i „Comsar energy RS“ d.o.o. Banja Luka, u ukupnom iznosu od 62,59 miliona KM. Značajno je i ulaganje u „Al Jazeera Network” d.o.o. Sarajevo, u ukupnom iznosu od 25,67 miliona KM i „Mlijekoprodukt“ d.o.o. Kozarska Dubica, u iznosu od 14,5 miliona KM.

Izvor: Fena (13. mart 2014.)