SUD BIHTematska konferencija predsjednika sudova “Smanjenje broja neriješenih predmeta” održana je danas u Mostaru. Konferenciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) u okviru projekta koji finansira Evropska unija (IPA 2012) „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ i projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji pored EU finansiraju kraljevine Norveška i Švedska.

Svrha održavanja konferencije bila je predstavljanje rezultata rada sudova na predmetima tokom 2013. godine, efikasnije primjene Uputstva za izradu plana rješavanja starih predmeta i načina sačinjavanja spomenutih planova u 2014. godini. Tokom konferencije predstavljene su i aktivnosti poduzete u pogledu predvidivih rokova kao i dosadašnji rezultati unapređenja efikasnosti pravosuđa u BiH.

Uvodnim obraćanjima konferenciju su otvorili potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić i ambasador Švedske u BiH NJ.E. Fredrik Schiller.

“Posmatrajući realizaciju plana rješavanja starih predmeta za 2013. godinu evidentno je da je riješeno više od 72 hiljade starih predmeta, da je povećana produktivnost sudova te da je smanjen broj neriješenih kao i najstarijih predmeta.“, naglasila je potpredsjednica Jukić i dodala: „Bez obzira na dobre rezultate sudovi trebaju i dalje ulagati više napora u rješavanje najstarijih predmeta. Iako svjesni objektivnih okolnosti koje otežavaju rješavanje predmeta, ne smijemo se baviti opravdanjima nego iznalaziti nova, primjenjiva rješenja.“
 
Ambasador Schiller je naglasio da je pravosudna efikasnost važna ne samo kao znak spremnosti Bosne i Hercegovine na svom putu ka Evropskoj uniji  nego i za njene građane. Fizička i pravna lica trebaju imati povjerenje u pravosuđe da rješava njihove sporove u razumnom roku. VSTV BiH ima važnu ulogu u koordinaciji i podršci efikasnosti pravosuđa kao I podršci pravilnoj primjeni orijentacione norme i planova za rješavanje predmeta.

Na današnjoj tematskoj konferenciji predsjednika sudova doneseni su sljedeći zaključci:

1. Obavezuju se sudovi da ulože dodatne napore na potpunoj realizaciji plana za rješavanja predmeta, s akcentom na postupanje po najstarijim predmetima.
2. Obavezuju se predsjednici sudova da prate realizaciju plana za rješavanje predmeta na mjesečnom nivou, za svakog sudiju pojedinačno, u cilju postizanja maksimalne efikasnosti pravosuđa i poštivanja člana 6. Evropske komisje za ljudska prava.
3. Sudovi trebaju dosljedno primjenjivati odredbe Uputstva za izradu plana za rješavanje predmeta i rješavati predmete po starosti inicijalnog akta, odnosno zaustaviti praksu meritornog rješavanja predmeta koji ne spadaju u plan niti u kategoriju hitnih predmeta.
4. U cilju adekvatne primjene odredaba Upustva i sačinjavanja realnih planova neophodno je da sudovi redovno koriste savjetodavnu podršku Jedinice.
5. Neophodno je da sudovi, prilikom evidentiranja predmeta u CMS-u, osiguraju visok stepen kvaliteta podataka u cilju optimalne primjene Pravilnika o predvidivim vremenskim rokovima.

Odgovorna zadaća unapređenja i upravljanja efikasnošću pravosuđa je u nadležnosti Jedinice za efikasnost pravosuđa koja djeluje unutar Sekretarijata VSTV-a BiH. Osnovni zadaci Jedinice jesu praćenje realizacije Planova za rješavanje starih predmeta kao alata za postizanje efikasnosti rada u sudovima i smanjenje broja neriješenih predmeta te uspostavu saradnje i pružanje podrške sudovima u segmentu unapređenja efikasnosti rada.

Prepoznavajući važnost efikasnosti pravosuđa kao ključnog uslova za pristup evropskim integracijama, Evropska unija finansira projekat „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ sa 1,8 miliona eura iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012). Ovim projektom započinje nova faza razvoja pravosudnog informacionog sistema u BiH i nastavljaju se aktivnosti na unapređenju  efikasnosti pravosuđa. U okviru  ovog projekta razvit će se dodatne funkcionalnosti i osigurati održivost Sistema za automatsko upravljanje predmetima (CMS), smanjiti broj neriješenih predmeta i predmeta ratnih zločina u sudovima te povećati povjerenje javnosti i poboljšati imidž pravosuđa.

U projekat „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ značajna finansijska sredstva uložile su i kraljevine Norveška i Švedska. Projekat ima za cilj opšte poboljšanje efikasnosti svih sudova u BiH i smanjenje broja neriješenih predmeta, s posebnom pažnjom na efikasnost u procesuiranju parničnih predmeta u prvostepenim sudovima u BiH. Korištenje ovih značajnih sredstava u ostvarivanju postavljenih ciljeva zahtijeva najveći nivo odgovornosti i pažljivo planiranje. VSTV BiH se već ranije dokazao kao uspješan implementator projekata u pravosuđu, što donatori prepoznaju i cijene.

Izvor: Europa.ba (26. mart 2014.)