vijece ministatra bihNa današnjoj 86. sjednici Vijeće ministara BiH bavilo se izborom kandidata za rukovodeće službenike policijskih agencija u BiH nakon isteka mandata čelnih ljudi Granične policije Bosne i Hercegovine i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Vijeće ministara je zadužilo Ministarstvo sigurnosti BiH da uputi dopis Nezavisnom odboru Parlamentarne skupštine BiH sa zahtjevom da se hitno okončaju procedure izbora kandidata za rukovodeće službenike policijskih agencija i da se taj zahtjev dostavi Ministarstvu sigurnosti na dalje postupanje.

Isti dopis bit će upućen Domu naroda Parlamenatarne skupštine BiH na znanje, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(11. mart 2014.)