vijece ministatra bihVijeće ministara BiH danas u Sarajevu trebalo bi da razmatra Nacrt zakona o državnoj imovini, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH koji je predložilo Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog mišljenja ? Prijedlogu zakona o praznicima BiH te Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Izbornog zakona BiH.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o Politici sektora telekomunikacija Bosne i Hercegovine za period 2013-2017. godine.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o napretku u implementaciji programa iz okvira druge komponente IPA-e: Prekogranična saradnja za 2013. godinu; kao i Informacije o implementaciji Komunikacione strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji u 2013. godini.

Između ostalog, na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, Prijedlog pravilnika o korištenju službenih telefona te Prijedlog pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju.

Izvor: Fena (29. januar 2014.)