euTurska okuplja podršku za novu inicijativu sa Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom, tako da one dobiju status posmatrača na samitima Evropskog vijeća i sastancima vijeća EU, kažu zvaničnici.

Države koje su završile pregovore za članstvo u EU do sada su bivale prisutne na samitima i sastancima EU kao posmatrači.

Ovo je još uvijek početna ideja, izjavio je Gul Bujukershen Oral, prvi savjetnik u ambasadi Turske u EU.

“Ali, kako inicijativa sazrijeva, rado ćemo je objaviti,” izjavio je Oral.

Jednog dana ove zemlje će sjediti za stolom EU, iako neke od njih već funkcionišu u okviru zajedničkog tržišta, izjavio je Ivica Bočevski, bivši zamjenik premijera Makedonija za evropske integracije.

“Zemlje EU nemaju šta izgubiti, i svaki korak prema EU integracijama je više nego dobrodošao za zemlje regiona,” izjavio je Bočevski.

Bočevski je izjavio da svaki samit i sastanak EU predstavlja priliku za zvaničnike da rasprave važne probleme sa predstavnicima drugih zemalja, a uz novu inicijativu zemlje kandidatkinje bi bile u mogućnosti da iznose svoje poglede.

“Zato ja vidim samo dobro i ništa loše u ovoj inicijativi, iako ne očekujem da će je EU odmah provesti,” izjavio je.

Tanja Fajon, članica Evropskog parlamenta iz Slovenije, izjavila je da je malo vjerovatno da će ta inicijativa biti provedena, s obzirom na postojeći zakonski okvir EU.

“Ipak, proces učlanjenja u EU definisan je tako da se intenzivira razmjena informacija između relevantnih institucija EU i budućih članica. Zato bismo trebali … ohrabriti širi pristup relevantnim informacijama. To je upravo ono što mi pokušavamo postići u Evropskom parlamentu, izjavila je Fajon.

Inicijativa je pozitivna i realna ako postoji politička volja za njeno provođenje, izjavio je Risto Nikovski, bivši ambasador Makedonije u Ujedinjenom Kraljevstvu.

“Dobijanje statusa posmatrača predstavlja značajan korak u približavanju svih ovih zemalja EU, kao i dodatnu transparentnost u funkcionisanju Unije. Mi također trebamo znati ko šta govori tamo”, izjavio je Nikovski.

Zemlje kandidatkinje za EU imaju složen posao dok ne potpišu sporazum o pristupanju sa EU, izjavila je Ana Vujošević, koordinator EU integracija u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici.

“Učešće tamo će biti veoma značajno za zemlje kandidatkinje, pošto će otvoriti prostor da se predstave problemi koji su od posebne važnosti za njih,” izjavila je Vujošević za SETimes.

Vujošević je izjavila da, iako je ta inicijativa još uvijek nezvanična, ona ima stimulirajući efekat na zemlje kandidatkinje u smislu međusobne saradnje.

EU je izjavila da je regionalna saradnja vitalna za unapređenje političke stabilnosti, sigurnosti i ekonomskog razvoja.

“Saradnja, očigledno, mora biti institucionalno preoblikovana, funkcionalnija i prepoznatljiva,” izjavio je Dragan Đukanović iz Evropskog pokreta Srbije.

Nova inicijativa će ponuditi i novu dinamiku i motivaciju za euroatlantske integracije, dodao je on.

Vujošević je istakla da su mnogi od problema s kojima se suočavaju zemlje kandidatkinje zajednički i da zahtijevaju stalnu komunikaciju i otvorene odnose.

“Zato, inicijative koje su odraz interesa zemalja koje ih pokreću, a koje u svojim temeljima uključuju ove uslove EU, bez obzira da li su zvanične ili nezvanične, od velike su pomoći,” izjavila je Vujošević.

Izvor: Setimes.com (02. april 2014.)