Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton kazao je u oproštajnoj poruci, budući da je njegov mandat završio, da je BiH zaglavljena u konstantnom krugu političkih previranja, koja uzrokuju bh. lideri nedovoljno zainteresirani za budućnost države.

Kao rezultat toga, ocijenio je, malo se razgovara o tome šta se želi postići ili kako djelovati u vezi s pitanjima koja su od važnosti za građane BiH, te se ostvaruje slab napredak na putu evropskih integracija.

“Umjesto toga, lideri koriste degradirajuću retoriku i izmišljene krize koje produbljuju nepovjerenje i drže državu u pat poziciji. U politici se energija troši na rješavanje kriza, onih kriza koje je, zapravo, bilo moguće izbjeći. Krajnje je vrijeme da se izađe iz tog začaranog kruga”, dodao je Berton.

Mišljenja je da je vrijeme da se izađe iz začaranog kruga nepopustljivosti koji ne dopušta pregovore ili kompromis i koji je rezultirao sadašnjim neformiranjem vlasti.

“Vrijeme je da se izađe iz začaranog kruga lidera koji se brinu za sebe i za svoje političke sljedbenike, na štetu države, njenih građana i reformi koje su neophodne da BiH krene naprijed”, pozvao je Berton.

Berton je kazao da se lideri mogu kriviti za mnogo toga, no, da bi došlo do promjena, također je potrebno da građani dignu glas i zahtijevaju da im bude bolje, da zahtijevaju od izabranih lidera transparentnost i odgovornost.

Napomenuo je da BiH ima izvanredne ljepote s divnim ljudima i ogromnim potencijalom te kada se odmakne od politike na visokom nivou, moguće je uvidjeti da postoje brojni građani koji su voljni da sarađuju, postižu kompromise i djeluju u korist onih koje predstavljaju.

“Takvim ljudima Berton je izrazio iskrenu zahvalnost za protekle četiri godine, ali i nadu da će njihovi napori biti prepoznati i nagrađeni, za dobrobit svih građana BiH”, napisao je Berton u oproštajnoj poruci bh. javnosti.