Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je na današnjoj sjednici po hitnom postupkuizmjene Izbornog zakona koje, uz ostalo, definišu da hrvatskog člana Predsjedništva BiH bira isključivo hrvatski narod.

Prema aktuelnom zakonu, hrvatskog i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH biraju glasači u Federaciji BiH, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

Predlagač izmjena Izbornog zakona koje je danas usvojio Dom naroda je klub Hrvata u tom domu, a zapravo je inicijator Hrvatski narodni sabor.

Prijedlog Izbornog zakona BiH predviđa još drugačiji izbor delegata u Domu naroda Federacije BiH, te izbore u gradu Mostaru. Predlaže se ABC model prema kojem postoje izborna područja A, B, C.

U Izborno područje A se ubrajaju sve opštine u kojima živi dvije trećine ili više bošnjačkog stanovništva prema posljednjem popisu stanovništva.

U izborno područje B se ubrajaju sve opštine u kojima živi dvije trećine i više hrvatskog stanovništva, a sve ostale opštine u kojima ni Bošnjaci, ni Hrvati ne čine dvije trećine stanovništva se ubrajaju u izborno područje C.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Safet Softić rekao je da je mala vjerovatnoća da će Zastupnički dom usvojiti ovakav prijedlog u septembru, te da će se za par mjeseci sve vratiti na početnu tačku.

Klub bošnjačkih delegata je ranije predloženi zakon proglasio štetnim po vitalni interes bošnjačkog naroda, te zatražio ocjenu Ustavnog suda BiH koji je utvrdio da prijedlogom zakona nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda i da postupak usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH treba provesti prema proceduri iz Ustava BiH.

(20. jul 2017.)