Slovenija ostaje predana pomoći BiH na putu ka EU i NATO, te će raditi na rješavanju svih spornih pitanja koje ima, rečeno je nakon sastanka predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića i premijera Slovenije Miroslava Cerara.

Kao jedan od najvećih partnera u BiH koji zapošljava 15.000 radnika, unapređenje ekonomije biće među prioritetetima buduće saradnje, a uskoro se očekuju i novi sporazumi koji će biti fokusirani na mlade, saradnju u poljoprivrednom sektoru, te rješavanja preostalih imovinsko pravnih odnosa.

Kao peti ekonomski partner BiH koji zapošljava 15 hiljada radnika u kompanijama koje djeluju u BiH kroz investicije od 480 miliona eura, Slovenija je pokazala kako je predan partner razvoju BiH, rečeno je nakon susreta premijera Miroslava Cerara sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem.

Otvorena pitanja se rješavaju, poput stare devizne štednje koja se isplaćuje u skladu sa presudama, a u pripremi su i novi sporazumi za buduću saradnju, kazao je Zvizdić.

“Govorili smo čitavom spektru sporazuma koji bi trebali biti potpisani u narednom periodu, kao što je međusobno priznavanje vozačkih dozvola, sporazum u oblasti saradnje i omladinske politike, poljoprivrede, potrebi da se u što skorije vrijeme riješe naša imovinsko pravna pitanja”, kazao je Zvizdić.

Predanost Slovenije euroatlanskom putu bh. je neupitna i Slovenija će učiniti sve da bude od pomoći, podcrtao je Cerar.

“Zaista se nadamo da će BiH što prije ispuniti upitnik, dobiti status kandidata i što prije otvoriti poglavlja. Slovenija BiH nudi i političku i stručnu pomoć, kako bilateralnu, tako i twinning i TAEX projekata, na području pitanja azila, čuvanja granica i slično”, naveo je Cerar.

Biće nastavljana i potpora mladim ljudima kroz pomoć u osnivanju kompanija, do razmjene kadrova i učenja kako bi ostali u BiH i pomogli njenom razvoju.

Dogovorana je i saradnja ministara ekonomija obje zemlje kako bi se saradnja u toj oblasti još konkretizirala, a oblasti u kojima je to moguće uključuju energetiku i turizam.

(11. april 2017.)