Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Nuhodžić i evropski komesar za unutrašnja pitanja i migracije Dimitris Avramopulos parafirali su u Briselu Sporazum između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Frontex).

„Sporazum sa Frontexom će doprinijeti unapređenju granične bezbjednosti i zajedničkoj borbi protiv ilegalnih migracija, a, samim tim, i još boljoj zaštiti naših granica od svih oblika kriminala“, izjavio je ministar Nuhodžić na zajedničkoj konferenciji sa Avramopulosom.

Komesar Avramopulos je istakao da je pozitivno ocijenio aktivnosti koje Podgorica provodi u oblasti migracija i upravljanja graničnom bezbjednosšću. Avramopulos je dodao da su statusni sporazumi zemalja sa Frontexom dio procesa približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

„Crna Gora je dio evropske porodice. Crna Gora, iako mala država, jeste faktor stabilnosti u regionu“, rekao je komesar Avramopulos.