Direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović izjavio je danas u Sarajevu da je Evropska komisija Bosni i Hercegovini poslala dodatnih 655 pitanja, na koja bi naša zemlja trebalo da odgovori u roku od tri mjeseca.

Radi se o tehničkim podacima i odgovorima koji će pružiti dodatna objašnjenja na već odgovorena pitanja iz Upitnika, stoga se, smatra on, u realizaciji te obaveze ne očekuju veći problemi.

Većina pitanja se, kazao je Dilberović, odnosi na cjelokupni aki (acquis) – pravnu stečevinu Evropske unije. Najviše (njih 106) je iz oblasti političkih kriterija, potom ekonomije i ostalih područja.

Prema njegovim riječima, kada se radi o broju dodatnih pitanja, naša zemlja uklapa se u prosjek regiona.

BiH je prethodno morala odgovoriti na 3.242 pitanja iz Upitnika EK.

(22. juni 20118.)