U Briselu je održan 3. sastanak sastanak Komiteta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Pored ostalog zatraženo je da se prestane sa retorikom podjela, bez obzira što je izborna godina, te da se ukine praksa „dvije škole pod jednim krovom.“

Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije BIH za Radio Slobodna Evropa kaže da je Evropska komisija izrazila zabrinutost što nema napretka u oblasti slobodne izražavanja u BIH u odnosu na izvještaj Komisije iz 2016 godine.

“I od naše zemlje se kao od potencijalne članice Evropske unije traži nulta tolerancija prema ograničavanju medijskih sloboda”, dodaje on.

Zajednički sastanak između Komiteta Evropske Unije i Bosne i Hercegovine uspostavljen je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju kako bi se pratilo provođenje ovog najvažnijeg dokumenta za process integrisanja.

Radi se o svojevrsnom pretresu stanja rekao je u telefonskom razgovoru iz Brisela za Radio Slobodna Evropa direktor Direkcije za Evropske integracije u BIH Eldin Dilberović.

“Startali smo sa vladavinom prava što je i ključni element u procesu evropskih integracija i ključni eelement koji je naglašen i u Strategiji Evropske komisije za Zapadni Balkan. Govorili smo o jačanju borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, protiv sajber kriminala, zatim o situaciji i unaprjeđenju života romske populacije u BIH, o ovim preporukama vezanim za GREKO i vezanim za finansiranje političkih partija”, kaže on.

Dodao je da su na sastanku ponovljeni i neki stari zadaci, koji još uvijek nisu ispunjeni a koji se prije svega tiču oblasti ljudskih prava.

“Ponovljeni su zaključci Vijeća EU da će komisija u pripremi mišljenja o zahtjevu BIH za članstvo posebnu pažnju posvetiti implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava poznate kao Sejdić – Finci”, dodaje Dilberović.

Evropska komisija je pozdravila dostavu odgovora BiH na Upitnik, kao i pripremu akcionog plana za provedbu Strategije reforme sektora pravde, zahvaljujući kojem je omogućeno precizno praćenje mjera u ovoj oblasti.

Komisija je takođe pozdravila pripremu amandmana na Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina i pozvala vlasti u BiH da se bave pitanjima pomirenja. Istovjetno je ocijenjeno i usvajanje Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala kao i skidanje BiH sa liste Međudržavnog tijela za borbu protiv pranja novca.

U ovom domenu BiH, između ostalog, treba ojačati borbu protiv cyber kriminala.

Među aktivnostima koje BiH treba realizirati su: kreiranje odgovarajućeg sistema naplate RTV pretplate, provođenje GRECO preporuka, posebno onih u vezi sa finansiranjem političkih partija, jačanje finansijskih istraga i tužilačkih kapaciteta u slučajevima trgovine ljudima, kao i imenovanje jedinstvene kontakt tačke za saradnju sa EUROPOL-om.

Na sastanku je ponovljeno da će Komisija u pripremi mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo posebnu pažnju posvetiti implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i fenomenu „dvije škole pod jednim krovom“. EK je apelovala na BiH da napusti retoriku podjela i snažno nastavi sa reformama, bez obzira što je izborna godina, navedno je u saopštenju Direkcije za evropske integracije BiH.

(28. mart 2018.)