Delegacija Evropske unije (EU), predvođena koordinatorom EU za borbu protiv terorizma Žilom De Keršovom, boraviće od danas u BiH, gdje će sa predstavnicima izvršnih i zakonodavnih vlasti, agencija za sprovođenje zakona, civilnog društva, akademske zajednice i međunarodnih organizacija razgovarati o vladavini zakona i sigurnosti.

Iz Delegacije EU u BiH saopćeno je da se slične posjete organiziraju u svim zemljama regiona, kao i u ostalim partnerskim zemljama.

Posjeta se nadovezuje na zaključke Vijeća EU o jačanju vanjske dimenzije unutarnje sigurnosti EU na Balkanu, između ostalog putem cjelovitog upravljanja unutarnjom sigurnosti od 8. decembra 2016. godine.

Protokolom posjete predviđeno je da se delegacija EU danas u 16 sati sastane sa zvaničnicima BiH, njenih entiteta i Brčko distrikta u zgradi Delegacije EU u Sarajevu.

O rezultatima sastanka javnost će u 17.30 sati obavijestiti šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark i De Keršova.

(03. april 2016.)