Novi projekat koji je danas predstavljen u Tuzli, će pomoći ženama iz manjinskih i ugroženih skupina u Tuzli, Prnjavoru i Visokom.

Danas je u Tuzli Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ u svojstvu  partnera u regionalnom programu Evropske unije i UN Women pod nazivom “Provođenje normi, mjenjanje stavova”, predstavilo projekat „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“. Sveukupni cilj projekta jeste omogućiti bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga za žene iz marginaliziranih i ugroženih skupina.

Indira Bajramović, predsjednica udruženja Bolja budućnost, je naglasila da je nasilje u porodici jedan od najvećih izazova bh. društva koji je iz privatne izašao u javnu sferu. Ona je posebno skrenula pažnju na činjenicu da su marginalizirane zajednice poput romske u povećanom riziku kada je u pitanju nasilje nad ženama „Nedovoljne i neadekvatne informacije o raspoloživim mehanizmima zaštite od porodičnog nasilja i diskriminacije predstavljaju ozbiljan problem kod tzv. grupa do kojih je teže doći, što uzrokuje nedostatak  informisanosti i podrške za grupe žena koje doživljavaju nasilje ili diskriminaciju“, istakla je Bajramović.

Ovaj projekat će kroz kampanje podizanja svijesti, edukativne i vršnjačke radionice, raditi na jačanju kapaciteta institucija na lokalnom nivou i izgradnji povjerenja između ključnih aktera, te na osnaživanju žena da koriste usluge.

Predstavnik UN Women u BiH, David Saunders, je naveo da je nedavno istraživanje koje je proveo UN Women u BiH pokazalo da su žene koje pripadaju marginaliziranim, manjinskim grupama u BiH suočene sa višestrukom diskriminacijom zbog koje su teže prepoznate od strane sistema i pružatelja usluga zaštite. “Kao dio regionalne akcije EU i UN Women, sarađujemo sa partnerima iz civilnog društva kako bi se popunile praznine u sistemu za žene koje dolaze iz ugroženih, marginaliziranih grupa. UN Women poziva lokalne vlasti i pružatelje usluga da zajedno radimo na tome i da u direktnom kontaktu sa ovim grupama čujemo njihov glas i nađemo način da im što bolje pomognemo u ostvarivanju njihovih prava”, poručio je Saunders.

Projekat koji finansira Evropska unija u iznosu od 117,000 BAM je dizajniran na osnovu preporuka i strateških ciljeva CEDAW i Instanbulske konvencije, ali i Okvirne strategije za implementaciju Istanbulske konvencije u BiH. Projektne aktivnosti će se implementirati u partnerstvu sa Udruženjima „Romska djevojka-Romani ćej“ iz Prnjavora i Omladinske romske inicijative „Budi mi prijatelj“ .

Izvor: Europa.ba (Link)