Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Evropska komisija danas su donijeli Zajedničku komunikaciju u kojoj predlažu strategiju EU za Siriju usmjerenu na budućnost.

Europska komisija i visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku danas su donijeli Zajedničku komunikaciju u kojoj predlažu strategiju EU za Siriju usmjerenu na budućnost. Kako je to predsjednik Juncker zatražio u govoru o stanju Unije u septembru 2016., u Komunikaciji se navodi kako Evropska unija može više doprinositi trajnom političkom rješenju u Siriji unutar postojećeg okvira usaglašenog u UN-u. Razmatra se i kako EU može i dalje pomagati više od 13 miliona ljudi u Siriji kojima je potrebna pomoć, doprinositi otpornosti društva i stabilnosti zemlje te podupirati obnovu i dobrovoljno, sigurno i dostojanstveno vraćanje izbjeglica i interno raseljenih osoba nakon postizanja sporazuma kada započne vjerodostojna politička tranzicija.

Visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini izjavila je: „Danas donesenom Zajedničkom komunikacijom osnažujemo svoju predanost i potporu iznalaženju političkog rješenja rata jer je to jedini način ponovne uspostave mira u Siriji, ali i navodimo šta bi Evropska unija mogla učiniti nakon što se postigne sporazum i stvore uslovi za početak obnove. A Unija je spremna učiniti mnogo, u saradnji s Ujedinjenim nacijama i ostatkom međunarodne zajednice. Sirijci žele mir. Zaslužuju mir. Žele i zaslužuju da im se konačno omogući da oblikuju budućnost svoje zemlje. Na njihovoj smo strani i podržavamo budućnost Sirije.”

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji, angažman Evropske unije u Siriji obuhvaća više od trenutačne situacije i definiše ga dugoročnija perspektiva radi podupiranja strateških ciljeva EU povezanih sa Sirijom. Sirijski narod zaslužuje ujedinjenu, demokratsku, raznoliku, uključivu i teritorijalno cjelovitu zemlju. Sirija će se obnoviti kao stabilna, jaka i sigurna zemlja ako se postigne politički dogovor u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 2254 i Priopćenjem iz Ženeve.

Zajednička komunikacija dolazi u ključnom trenutku za Siriju jer od početka sukoba protiče šesta godina i nastavljeni su pregovori u Ženevi pod okriljem UN-a, uz potporu mehanizma za uspostavu primirja uvedenog nakon pregovora u Astani. U Komunikaciji se ponovno izražava direktna podrška EU procesu pod okriljem UN-a, ponajprije uz pomoć političkog dijaloga koji se trenutačno vodi s regionalnim akterima u sklopu regionalne inicijative EU za budućnost Sirije te nastojanjima da se ojačaju politička opozicija i organizacije civilnog društva u Siriji.

Evropska unija i dalje će predvoditi međunarodni odgovor na jednu od najvećih humanitarnih kriza od Drugoga svjetskog rata, za koju je EU, otkad je izbio sukob, aktivirala više od 9,4 milijarde EUR, pružajući humanitarnu pomoć za spašavanje života i potporu za otpornost društva u Siriji i susjednim zemljama koje udomaćuju sirijske izbjeglice.

U Zajedničkoj komunikaciji opisuju se trenutačni politički, sigurnosni i humanitarni kontekst u Siriji te stanje s pomoći EU u sklopu odgovora na krizu u toj zemlji. Procjenjuju se rizici i prijetnje koje nastavak rata predstavlja za središnje interese EU i za regionalnu i globalnu stabilnost te se definišu jasni ciljevi politike EU za Siriju:

okončanje rata s pomoću političke tranzicije o kojoj zaraćene strane postignu dogovor uz podršku posebnog izaslanika UN-a za Siriju, te ključnih međunarodnih i regionalnih aktera

promocija smislene i uključive tranzicije u Siriji pružanjem potpore jačanju političke opozicije, u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 2254 i Priopćenjem iz Ženeve

promocija demokratije, ljudskih prava i slobode govora jačanjem organizacija civilnog društva u Siriji

promocija nacionalnog procesa pomirenja temeljenog na izgradnji mira te sprječavanju nasilnog ekstremizma i sektaštva, uključujući pristup pravosudnom okviru za vrijeme tranzicije koji uključuje istraživanje odgovornosti za ratne zločine

spašavanje života pravodobnim, djelotvornim, učinkovitim i principijelnim pružanjem humanitarne pomoći najranjivijim Sirijcima

podupiranje otpornosti sirijskog stanovništva, institucija i društva u cjelini.

Zatim se u Komunikaciji predlažu jasne mjere za provedbu tih ciljeva u bliskoj saradnji sa regionalnim partnerima i međunarodnim organizacijama te za nastavak diplomatskog djelovanja i planiranja za razdoblje nakon postizanja sporazuma kako bi se osiguralo da međunarodna podrška bude spremna i koordinirana te da se može djelotvorno pružiti u trenutku kada je potrebna.

Visoka predstavnica / potpredsjednica Mogherini predstavit će Zajedničku komunikaciju ministrima vanjskih poslova država članica EU na sastanku Vijeća za vanjske poslove 3. aprila. Bit će predstavljena i Evropskom parlamentu. Komunikacija će biti važan izvor i za konferenciju u Bruxellesu s temom „Podrška budućnosti Sirije i regije” koja će se održati 5. aprila 2017., a njome će kopredsjedavati EU, UN, Njemačka, Kuvajt, Norveška, Katar i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kontekst

Prethodna strategija Evropske unije za Siriju donesena je u martu 2015. kao dio Regionalne strategije EU za za Siriju i Irak te borbu protiv ISIL-a/Daeša. U Zajedničkoj komunikaciji preispituju se aspekti Regionalne strategije koji se odnose na Siriju; prije toga je Vijeće preispitalo i ažuriralo Regionalnu strategiju u maju 2016.

Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u govoru o stanju Unije 2016. izjavio je: „Danas pozivam na izradu evropske strategije za Siriju. Na taj način Evropa može pomoći u ponovnoj izgradnji mira te pluralističkog i tolerantnog civilnog društva u Siriji.”

(21. mart 2017)