Okrugli sto na temu „Procesuiranje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima“ je održan 11. aprila 2017.godine na Vlašiću. Okrugli sto je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u okviru projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013“ kojeg finansira Evropska unija.

Projekat predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je Evropska unija obezbijedila sredstva u ukupnom iznosu od 14,8 miliona eura.

Uvodnim obraćanjem, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić je otvorila okrugli sto, rekavši da je VSTV BiH i cjelokupno pravosuđe naše zemlje zahvalno Evropskoj uniji na podršci koju pruža pravosuđu u realizaciji mjera i ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina i preporuka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu.

Takođe je naglasila kako je cilj ove podrške smanjenje broja predmeta ratnih zločina u tužilaštvima za 50% u periodu od pet godina.

Potpredsjednica Jukić je takođe istakla da jedna od ključnih pretpostavki za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina jeste saradnja i međusobna koordinacija između Tužilaštva BiH i kantonalnih i okružnih tužilaštava, te Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

Predstavnik Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH/Delegacije Evropske unije u BiH Drino Galičić je u svom obraćanju učesnicima okruglog stola istakao da će Evropska unija kroz ovaj i druge projekte u saradnji s MKSJ-om i drugim međunarodnim partnerima pružiti podršku pravosuđu u BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina, te pratiti izmjene Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina koje je potrebno što prije izvršiti.

Primjena Protokola koje je potpisalo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštava Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, kao i primjena Instituta međunarodne pravne pomoći u predmetima ratnih zločina i problemi koji se javljaju u praksi su bile teme koje su obrađene na ovom okruglom stolu. Takođe se razgovaralo o međusobnoj saradnji i koordinaciji između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i okružnih i kantonalnih tužilaštava i Tužilaštva Brčko Distrikta BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Izlagači na okruglom stolu su bili Gordana Tadić, v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH, Zdenko Kovač, glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i Jasmin Mesić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Okrugli sto je okupio glavne tužioce i  tužioce koji rade na predmetima ratnih zločina, a usvojeni su sljedeći zaključci:

1. Podrškom Evropske unije kroz projekat IPA 2012/2013 osigurana su neophodna sredstva za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta tužilaštava za procesuiranje predmeta ratnih zločina, usljed čega je intenzivirano procesuiranje ovih predmeta u BiH.

2. Konstatuje se da je neophodno pristupiti izmjenama Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, kojima će se omogućiti intenzivnije ustupanje predmeta ratnih zločina entitetskim tužilaštvima i Tužilaštvu Brčko Distrikta BiH.

3. Kada je u pitanju primjena Protokola koje je potpisalo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštava Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, prije nego što se nadležnom tužilaštvu u regiji dostave podaci i dokazi radi razmatranja mogućnosti preduzimanja krivičnog gonjenja u konkretnom predmetu, potrebno je pripremiti dovoljan broj dokaza, odnosno broj dokaza kojim nadležno tužilaštvo u regiji u skladu s domaćim zakonodavstvom može da pristupi pripremi i izradi konačne tužilačke odluke.

4. Neophodno je da tužilaštva u BiH uspostave dobru saradnju s tužilaštvima u regiji s kojima dijele iste predmete, i da nakon ustupanja dokaza predmet bude propraćen od strane domaćeg tužioca do samog kraja postupka.

5. S obzirom da je za ustupanje dokaza neophodna saglasnost ključnih svjedoka/oštećenih, neophodno je uspostaviti adekvatnu saradnju sa svjedocima, i uz saradnju s Odjelom za podršku svjedocima, pružiti im sve relevantne informacije vezane za predmet, koje će ih podstaknuti da daju svoje odobrenje za ustupanje dokaza i dalji rad na predmetu.

6. Konstatuje se da je potrebno organizovati regionalne okrugle stolove tužilaca s ciljem prevazilaženja problema u praksi

7. Konstatuje se da su se javili određeni problemi u primjeni instituta međunarodne pravne pomoći u predmetima ratnih zločina s Republikom Hrvatskom, usljed čega je tužiocima u BiH onemogućeno dalje postupanje u određenom broju ovih predmeta. S tim u vezi potrebno je inicirati rješavanje ovog problema kroz međusobnu saradnju tužilaštava u BiH s tužilaštvima u regiji te pred nadležnim organima izvršne vlasti u BiH.

8. Pozdravlja se i podstiče primjena video-linka za potrebe saslušanja svjedoka, što između ostalog pridonosi smanjenju troškova svjedočenja, te pospješuje efikasnost i efektivnost u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

(14. april 2017.)