KONFERENCIJA AI: ‘NATO 3.0 – POZICIJA I ULOGA NATO-A U MEĐUNARODNOJ SIGURNOSNOJ ARHITEKTURI 2010-2020” JAHORINA 12. MAJ 2011.

FOTO: D. ĆUMUROVIĆ – “OSLOBOĐENJE”

[widgetkit id=1]
 
 

 

“Doprinos Bosne i Hercegovine mirovnoj misiji ISAF”.

[widgetkit id=2]
 
 

 

FOČA – Okrugli stol Atlantske inicijative  – “Evropska bezbjednost i Bosna i Hercegovina”

 
[widgetkit id=3]
 

 

BRČKO – Okrugli stol Atlantske inicijative  – “Evropska bezbjednost i Bosna i Hercegovina”

 
[widgetkit id=4]
 

 

BIJELJINA – Okrugli stol Atlantske inicijative  – “Evropska bezbjednost i Bosna i Hercegovina”

[widgetkit id=5] 

  

 

NATO SAMIT – LISABON 2010

[widgetkit id=6] 
 

 

Posjeta generala Errica Sabata Faklutetu političkih nauka i njegovo predavanje studentima

[widgetkit id=7] 
 

 

 

Ceremonija primopredaje komande nad NATO štabom u Sarajevu, Brigadni general Errico Sabato 

[widgetkit id=8] 

 

 

OKRUGLI STO ”AKADEMSKA ZAJEDNICA I MEDIJI U EUROATLANTSKOM INTEGRACIJSKOM PROCESU”

[widgetkit id=8]
Visits General Errico Sabata Faculty of Political Sciences and his lectures to students
FOCA – Roundtable Atlantic Initiative – “The European Security and Bosnia and Herzegovina” {gallery} ai/galerija/7 {/ gallery} BRCKO – Roundtable Atlantic Initiative – “The European Security and Bosnia and Herzegovina” {gallery} ai/galerija/6 {/ gallery} BIJELJINA – Roundtable Atlantic Initiative – “The European Security and Bosnia and Herzegovina” {gallery} ai/galerija/5 {/ gallery}
 
“The contribution of Bosnia and Herzegovina, the ISAF peacekeeping mission.” Ai/galerija/8 {gallery} {gallery}
“The contribution of Bosnia and Herzegovina, the ISAF peacekeeping mission.”