Udruženje “Atlantska inicijativa“ u sklopu projekta “Prevencija radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma” podržanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za angažovanje istraživača/ica na temu “Istraživanje online nasilnog ekstremizma u Bosni i Hercegovoni i Zapadnom Balkanu”.

Istraživači će biti angažirani na plaćeni period od minimalno tri mjeseca.

Zainteresirani kandidati i kandidatkinje se trebaju prijaviti do 10. januara 2023. godine na e-mail adresu: atlantska.inicijativa@gmail.com. Uz prijavu dostaviti kratko pismo namjere (300 riječi) i biografiju.

Za detaljnije informacije o pozivu možete pogledati na ovom linku.