Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Frontex) raspoređena je u utorak, po prvi put izvan Evropske unije, na albansku granicu sa Grčkom kako bi pomogla u borbi protiv ilegalnih migracija i kriminala.

Službenici Frontexa su ovlašteni da djeluju kao albanski policajci kako bi uočili ilegalne prelaske, provjerili ih i prikupili informacije. Oni će biti pod nadzorom albanskog vođe tima.

Pored toga, kako saopštava Reuters, zaduženi su za borbu protiv trgovine ljudima, drogom i krađe automobila.

“Znamo da je pritisak veliki i da je ova ruta dinamična i mi moramo biti spremni u slučaju da se broj neregularnih prelaza preko granice poveća ovo ljeto,” rekao je izvršni direktor Frontexa Fabrice Leggeri.

Albanija je spremna da pokaže zemljama članicama da je ozbiljna u borbi protiv kriminala kako bi povećala svoje šanse za početak pregovora o članstvu u Uniji.

Evropski povjerenik za migracije Dimitris Avramopoulos saopštio je da je duž ‘balkanske rute’ situacija stabilna sa malim brojem dolazaka. On je također dodao da ipak mora postojati određeni oprez u praćenju situacije.