Prema novom Globalnom indexu terorizma 2018, jedne od vodećih svjetskih think thank organizacija – Instituta za ekonomiju i mir (Institute for Economic and Peace), terorizam u svijetu je i dalje raširen.

Od ciljanih zemalja za koje je urađeno rangiranje, među zemalja regije najveći rizik od terorizma, sa indexom od 71 bilježi Kosovo, BiH ima index 91, Srbija 116, Crna Gora 132, a Hrvatska 137.

Kada su u pitanju druge zemlje svijeta, ovogodišnji Globalni index terorizma, objavljen 5. decembra, bilježi takođe da je najznačajniji pad terorističkih aktivnosti u Siriji i Iraku, sa smanjenjem broja smrtnih slučajeva sa 5.000 na 1.000.

Ovako veliki pad smrtnih slučajeva uzrokovanih terorističkim napadima u Siriji i Iraku najviše je rezultat nastavka smanjenja djelovanja militanata Islamske države (IDIL).

Tokom 2017. broj smrtnih slučajeva u zapadnoj Evropi pao je na 81 sa 168 u prethodnoj godini, 2016. Ovaj trend se nastavlja i u 2018. Kada je, do oktobra mjeseca zabilježeno svega osam smrtnih slučajeva uzrokovanim terorističkim djelovanjem.

Izvještaj govori o padu od 52 procenta terorizma u Francuskoj, Njemačkoj i Belgiji u kojima je registrovan značajan pad smrtnih slučajeva uzrokovanih terorizmom.

Na Bliskom istoku i u Africi pet zemalja, uključujući Afganistan, Irak, Nigeriju, Somaliju i Siriju, bilježe preko 1.000 smrtnih slučajeva zbog terorizma.

Afganistan je prešao na prvo mjesto, umjesto Iraka, po smrtnim slučajevima zbog terorizma tokom 2017.

Najveći porast se bilježi u Somaliji i Egiptu tokom 2017 – u jednom napadu u Somaliji ubijeno je 587 ljudi dok je u Egiptu ubijeno 311.