INICIJATIVA “UKLJUČIMO ŽENE U PROMJENE” ZAKLJUČUJE: GLAS I POTREBE ŽENA SE I DALJE IGNORIŠU!

Uključimo žene u promjene, zajednička inicijativa Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR), Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Fondacije Kvinna till Kvinna, je pokrenuta u decembru prošle godine s ciljem da promoviše važnost učešća i zastupljenosti žena iz svih segmenata društva u proces donošenja odluka u BiH.

Skoro 100 žena iz svih dijelova BiH, predstavnica vlasti, civilnog društva, političkog i javnog života, poduzetnice, pravne ekspertice, su učestvovale u radu Inicijative, tokom koje su organizovana četiri tematska okrugla stola, sa fokusom na pravo pristupu radu, zdravstvenoj skrbi i socijalnoj zaštitu, kao i na pitanja koja se odnose na održivi mir i pravdu.

Inicijativa je na jučerašnjoj završnoj konferenciji u Sarajevu predstavila završni izvještaj sa svojim ključnim nalazima i preporukama.

Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana “Budućnost” iz Modriče je izjavila da se preporuke u izvještaju uglavnom odnose na potrebu usvajanja zakonskih odredbi koje propisuju rodnu ravnopravnost ili na provedbu već postojećih.

Šef Delegacije EU u BiH/EUSR ambasador Lars-Gunnar Wigemark izjavio je da su, nažalost, žene i dalje nedovoljno zastupljene i diskriminisane u bh. politici, društvu, kao i u privatnom sektoru: “To nije izazov sa kojim se suočava samo BiH. Zapravo i EU i njene zemlje članice se bore da obezbjede ravnopravnu zastupljenost u politici i javnom životu. To je važan izazov koji se treba rješavati, jer žene čine polovinu stanovništva, jer postoje međunarodne obaveze, zbog vrijednosti EU, i jer to poboljšava politike i prakse”.

“Ne treba postavljati pitanje zašto i ako, već kako postići rodnu ravnopravnost”, rekao je ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg te dodao da se razmišljanja o rodnim pitanjima u BiH moraju promijeniti i da su odvažni političari obavezni da promovišu rodnu ravnopravnost zajedno sa civilnim društvom koje treba da vrši pritiske.

Generalna sekretarka Fondacije  Kvinna till Kvinna Petra Tötterman Andorff rekla je da je ova švedska feministička organizacija aktivna u BiH od 1993. godine te podsjetila da se Inicijativa uglavnom fokusirala na ostvarivanje rodne ravnopravnosti u socio-ekonomskim i političkim temama, kako bi žene postale ključni akteri u postizanju rodne ravnopravnosti i očuvanja mira.

Finalni izvještaj

Izvor: Europa.ba (18. septembar 2018.)