Evropska komisija usvojila je niz revidiranih prioriteta za finansijsku pomoć EU za period 2018-2020 kako bi dalje podstakla proces reformi na Zapadnom Balkanu

Nove revidirane višegodišnje strategije Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2018-2020 daju prikaz niza preusmjerenih prioriteta finansijske pomoći EU za naredne godine. Uzimajući u obzir najnovija dostignuća na Zapadnom Balkanu, cilj refokusirane pomoći je da unaprijedi uticaj finansijske podrške EU, a istovremeno olakša provedbu sveobuhvatnih reformi u ključnim oblastima. Višegodišnje strategije su revidirane u uskoj saradnji s partnerskim vladama, predstavnicima civilnog društva, međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim organizacijama.

Revizije višegodišnjih strategija su usklađene sa Strategijom za Zapadni Balkan, naročito sa šest vodećih inicijativa, kao i konkretnim prioritetima istaknutim u Paketu proširenja 2018. Refokusirana pomoć ima posebno za cilj jačanje reformskih napora u specifičnim oblastima od zajedničkog interesa kao što su vladavina prava, sigurnost i migracije, socio-ekonomski razvoj, transport i energetska povezanost, digitalna agenda, pomirenje i dobrosusjedski odnosi. Reforme u ovim oblastima će donijeti konkretne koristi građanima kroz ekonomski rast i radna mjesta, socijalnu koherentnost te mir i stabilnost u regiji.

Više informacija

Strateški dokumenti: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/key-documents_en?field_file_theme_tid%5B%5D=192

Izvor: http://europa.ba