Na sjednici Vijeća muftija Islamske zajednice (IZ) u BiH jednoglasno je prihvaćen tekst Analize komisije Vijeća koja predstavlja kritički pregled radikalne ideologije strane tradicionalnom islamskom učenju. Analiza jasno pokazuje zloupotrebu tradicionalnih islamskih koncepata.

Ova analiza bit će štampana i predstavljena imamima i široj bh javnosti. To je samo jedna od mjera koje IZ u BiH poduzima kako bi se suprotstavila nasilnom ekstremizmu i zloupotrebi islama.

Također je prihvaćen i Plan aktivnosti Vijeća muftija i uputa nadležnim organima i ustanovama Zajednice u vezi integriranja grupa i pojedinaca koji djeluju izvan institucija IZ, a koje imaju za cilj konstantno praćenje i prevenciju pojavljivanja grupa koje razjedinjuju muslimane i koje promoviraju tradicionalnom islamskom učenju strana tumačenja islama.

Članovi Vijeća su jednoglasno usvojili zaključke kojima se klađenje s pozicija islamskog prava smatra zabranjenim, a muslimani treba da učine sve kako bi ovu pošast u svom društvu iskorijenili.

(22. mart 2017.)