Delegacija Evropske unije/ Ured specijalnog predstavnika EU, u suglasju sa šefovima misija zemalja članica u Bosni i Hercegovini, izjavljuju sljedeće:

“Pozdravljamo današnje usvajanje izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku (ZKP) u Domu naroda Bosne i Hercegovine.

Današnjim ishodom političke stranke pokazuju spremnost da na osnovu kompromisa donose važne odluke u interesu građana, te da ulažu napore kako bi se provele odluke Ustavnog suda BiH.

Usvajanje ovog zakona u Predstavničkom domu BiH prije oktobarskih izbora pokazalo bi neophodnu političku volju i predanost Bosne i Hercegovine da djeluje kao kredibilan partner Evropskoj uniji i njenim zemljama članicama u borbi protiv teških krivičnih djela i osiguravanju javne bezbjednosti.

Usklađivanje ZKP-a sa međunarodnim i evropskim standardima od ključne je važnosti za mogućnosti institucija odgovornih za vladavinu zakona da provode osjetljive istrage i sarađuju sa međunarodnim agencijama za provedbu zakona. Ovo je izuzetno važno za daljnji napredak BiH na putu ka EU.”