Delegacija Evropske unije/Ured specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini, u suglasju sa šefovima misija zemalja članica EU u Bosni i Hercegovini, izjavljuju sljedeće:

“Snažno pozdravljamo današnje usvajanje izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku (ZKP) u Predstavničkom domu BiH, koji je u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima.

U vrijeme kada je izborna kampanja u punom zamahu, Predstavnički dom je uspio zakazati hitnu sjednicu i osigurati kvorum. Sve prisutne političke stranke pokazale su političku zrelost i učinile pravu stvar time što su na današnjoj sjednici glasale za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku.

Ovo je izuzetno važno za daljnji napredak BiH na putu ka EU i od suštinskog je značaja za mogućnost institucija odgovornih za vladavinu prava da provode osjetljive istrage i sarađuju sa međunarodnim agencijama za provedbu zakona.”