Međunarodni dan za borbu protiv rasne diskriminacije prilika je da se podsjetimo na to da diljem svijeta muškarci, žene i djeca i dalje trpe posljedice rasne diskriminacije na temelju njihove boje kože, rase, porijekla, kaste, vjeroispovijesti te etničkog ili nacionalnog porijekla. Uskraćena su im temeljna prava te na njih nerazmjerno utječu siromaštvo i nejednakost.

Govor mržnje i drugi pojavni oblici rasizma, rasne diskriminacije i ksenofobije, ne samo da nisu iskorijenjeni, već su u porastu. To utječe na jednakost, slobodu, solidarnost i pravdu diljem svijeta.

EU je i dalje predana borbi protiv svih oblika rasne diskriminacije i unutar i izvan naših granica. Sarađujemo s državama članicama, civilnim društvom i međunarodnim partnerima na mjerama kojima se mogu postići promjene: postigli smo dogovor s velikim poduzećima za informacijske tehnologije o djelovanju protiv govora mržnje na internetu. Stvorili smo platforme, poput Skupine EU na visokoj razini za suzbijanje rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije. Potičemo razmjenu najboljih praksi. Radimo na poboljšanju razumijevanja među zajednicama te uzimamo u obzir zabrinutost pogođenih skupina, među ostalim židovske i muslimanske zajednice. Želimo bolju integraciju migranata i potičemo kvalitetno obrazovanje. I unutar EU i s našim partnerskim zemljama radimo na sprečavanju i suzbijanju rasizma, rasne diskriminacije i ksenofobije.

U okviru našega globalnog angažmana i dalje smo nepokolebljiv zagovornik Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Neprekidno radimo na globalnoj provedbi Durbanske deklaracije i programa djelovanja Svjetske konferencije iz 2001. protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodnih oblika nesnošljivosti. Preuzetim obvezama u sklopu Desetljeća za narode afričkoga porijekla također osiguravamo da se obrati pozornost na diskriminaciju čije posljedice trpe zajednice afričkoga porijekla bilo gdje u svijetu.

Uklanjanje rasne diskriminacije globalan je izazov i cijela međunarodna zajednica, međunarodne organizacije i civilno društvo moraju na njemu raditi zajedničkim snagama. Svi smo odgovorni za zaštitu, očuvanje i promicanje ljudskih prava, naših vlastitih prava. Svi ćemo biti poštovani samo ako se sve nas bude poštovalo kao ljudska bića, uzimajući u obzir naše kulturno bogatstvo i raznolikost.

(21. mart 2017.)