Danas je u Sarajevu počela trodnevna Međunarodna konferencija: „Međunarodne perspektive o rodu i pravosuđu: Teorija i praksa” u organizaciji Atlantske Inicijative uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.

Na početku konferencije prisutnima se obratila ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH NJ.E. Johanna Stromquist, koja je istakla važnost rada cjelokupnog sistema, a ne samo NVO sektora,  kada je riječ o borbi protiv nasilja u porodici i društvu.

U okviru prvog panela prisutnima su se obratile Dr. Tetyana Fuleya iz Nacionalne škole za sudije Ukrajine, Elin Sandegard sa Univerziteta u Gothenbergu, Prof. Dr. Haris Halilović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Dr. Arben Murtezić iz Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, razmatrajući o temi da li rodno uravnoteženo pravosuđe garantuje pristup bez predrasuda te krivičnom postupku i kredibilitetu svjedoka tokom istog.

Tokom drugog panela, Mirza Buljubašić, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, govorio je o ratnim zločinima u BiH kada je riječ o ženama koje su počinile ratne zločine tokom rata 1992.-1995. godine. Prof.dr. Lisa R. Muftić sa Univerziteta Western New England, govorila je o praksama suda u rješavanju problema prostituiranih osoba u Teksasu, dok je Prof. Dr. Irma Kovčo Vukadin sa Univerizeta u Zagrebu govorila o ženama i kriminalitetu u Hrvatatskoj.

Zadnji panel bio je posvećen interakciji teorije i prakse, na kojem su Svetozar Bajić sudija Osnovnog suda u Banja Luci, dr. Muhamed Tulumović sudija i predsjecnik Općinskog suda u Tuzli, Svjetlana Milišić Veličkovski sutkinja Vrhovnog suda FBiH i Lejla Konjić-Dragović sutkinja Suda BiH, govorili o promjenama sudske prakse u predmetima nasilja u porodici u BiH, seksualnom uznemiravanju u sudskoj praksi u BiH i iskorjenjavanju rodnih predrasuda u predmetima silovanja u BiH.

U naredna dva dana konferencije u okviru šest panela govorit će se o nasilju u porodici, porodičnom pravu, planiranju porodice i ograničenju u izboru žena.

Tokom konferencije učesnicima će se obratiti više od 35 međunarodnih i domaćih predavača.

Izvor: Atlantska Inicijativa (28. oktobar 2019.)