Ministar bezbjednosti Dragan Mektić izjavio je, nakon sjednice Operativnog štaba za pitanje migracija u BiH održane u Sarajevu, da je do juče je u našoj zemlji registrovano 6.982 migranta. Njih 6.208 je iskazalo namjeru za podnošenje azila, a 611 je podnijelo zahtjev za azil.

Po osnovu prihvata iz Republike Hrvatske primljeno je 310, a iz BiH je vraćeno je 575 migranata. Dodijeljena su dva objekta za njihov smještaj i to: kasarna u Hadžićima i prostor Agrokomerca u Velikoj Kladuši.

Radi se o objektima koji će zadovoljiti trenutne potrebe, kazao je Mektić, dodajući da se od danas kreće sa ispunjavanjem svih uslova da se oni stave u funkciju.

U tu svrhu, obezbijeđen je određeni broj šatora, kuhinja, toaleta i kupatila. Kako je dodao Mektić, biće obezbijeđena i kompletna humanitarna zaštita lica koja budu koristila te kapacitete.

(22. juni 20118.)