Sprečavanje pranja novca, financiranje terorizma i borba protiv korupcije, naziv je dvodnevnog Devetog foruma koji je u Tesliću okupio eksperte iz ovih oblasti te državne dužnosnike.

Seminar je počeo panelom “Kutak za aktuelni trenutak”, koji je moderirao nekadašnji premijer Republike Srpske Dragan Mikerević. Panel je otvorio zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić koji je prisutne informirao o trenutnoj situaciji u vezi sa pozicijom BiH na sivoj listi Odbora eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Moneywal). Krešić je izrazio nadu da će BiH do maja 2017. ispuniti uvjete koje pred državu postavlja ova europska institucija.

Pored Krešića, na aktuelnom panelu govore i Damirka Mioč, šef delegacije BiH pri MONEYVAL komitetu, tužitelj Tužilaštva BiH Ismet Šuškić, član Moneyval tima BiH zaduženog za oblast provođenje zakona i vođa financijsko-obavještajnog odjela pri SIPA-i Borislav Čvoro, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH (APIK) Hasim Šabotić, te izvršni sekretar Udruženja banaka BiH Berislav Kutle.

Na panelima će govoriti i direktor Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović, direktorica Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović, Glavni revizor za reviziju javnog sektora Republike Srpske Duško Šnjegota, šef odjeljenja u Agenciji za nadzor osiguranja Ismeta Čengić Šuškić, šef Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH i član BH Moneyval delegacije Grenko Arapovic, direktor sektora za usklađenost Raiffeisen banke u BiH Jasmin Šlaku, te mnogi druge javne osobe.

Izvor: FENA (22. Mart 2017.)