Novi komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini generalmajor Anton Waldner u Butmiru je preuzeo dužnost od dosadašnjeg glavnokomandujućeg EUFOR-a u generalmajora Friedricha Schottera.

Tokom ceremonije istaknuta je uloga EUFOR-a u provođenju misije očuvanja mira u Bosni i Hercegovini, kao i obuke koju pripadnici ove misije pružaju profesionalnim vojnim licima u Oružanim snagama BiH.

Uz zahvalnost na izuzetnoj saradnji s predstavnicima institucija odbrane i sigurnosti u Bosni i Hercegovini posebno je naglašena dobra komunikacija koju je EUFOR u prethodnom periodu imao sa Zajedničkom komisijom za odbranu i sigurnost, saopćeno je Parlamentarne skupštine BiH.

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnostt BiH Sifet Podžić i Borjana Krišto, te parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović prisustvovali su ceremoniji primopredaje dužnosti komandanta EUFOR-a u BiH.

(28. mart 2017.)