Na granicama EU od sutra se primjenjuju nova šengenska pravila kontrole putnika zbog zaštite Unije od terorizma.

Osim građana trećih zemalja, na granici će detaljno biti provjeravani i građani EU, što će izazvati dodatna čekanja i gužve.

U dosadašnjoj praksi bilo je dovoljno da službenici granične policije obave osnovnu kontrolu putnika provjerom putnih dokumenata.

Međutim, sada će se dokumenta provjeravati u šengenskom sistemu informacija, Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata, te državnoj bazi podataka za ukradene, zloupotrebljene, izgubljene i oštećene putne dokumente.

Iz hrvatskog MUP-a saopšteno je da će službenici granične policije sprovoditi sistemsku provjeru svih putnika kroz Interpolovu i nacionalnu bazu podataka.

Državljani trećih zemalja za ulazak u Hrvatsku moraju imati urednu putnu ispravu koja im omogućava prelazak granice, a koja mora biti važeća barem tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska sa područja država članice.

Osim toga, putnici moraju opravdati svrhu i uslove namjeravanog boravka, kao i da imaju dovoljno sredstava za izdržavanje kako tokom trajanja namjeravanog boravka, tako i za povratak u njihovu matičnu državu ili tranzit do treće zemlje za koju su sigurni da će ih prihvatiti ili su takva sredstva u mogućnosti zakonito da pribave.

Za njima u dostupnim bazama podataka ne smije biti izdato upozorenje u svrhu zabrane ulaska i ne smiju predstavljati prijetnju za javni poredak, međunarodnu bezbjednost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država članica EU.

Službenici granične policije Slovenije će, na primjer, detaljno provjeravati putne dokumente svih osoba pomoću specijalnih čitača, dokument po dokument, na svakom graničnom prelazu.

Sistematske provjere predviđene su usvojenim amandmanima na Zakon o šengenskim granicama, prema kojima zemlje članice šengenskog prostora imaju obavezu uvođenja pojačanog sistema provjere na svojim graničnim prelazima.

Ove provjere su uvedene radi sprečavanja bilo kakvih prijetnji po unutrašnju sigurnost i javni red država članica EU.

(06. april 2017.)