Na dvodnevnoj radionici održanoj u Sarajevu, grupa od 12 mladih ljudi iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije i s Kosova razgovarala je o ulozi mladih u sprečavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu.

“Prepoznajemo da su mladi istovremeno populacija koja je najizloženija nasilnoj radikalizaciji i populacija koja ima najveći potencijal da je spriječi i da joj se suprotstavi”,  istakao je šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Jonathan Moore.

Dodao je da OSCE-ova misija u BiH želi osnažiti mlade, ne samo da odbace poruke koje šire nasilne ekstremističke grupe, već i da ih aktivno i javno osude, te upute poziv na toleranciju i međusobno razumijevanje.

Učesnici su razgovarali i o načinima korištenja društvenih medija i osmišljavanja kampanja koji bi im mogli pomoći da djelotvorno odgovore na identifikovane pojave koje su pokretači nasilnog ekstremizma i putem kojih se on manifestuje u njihovim zemljama.

Samet Shabani iz Bivše jugoslovenske Republike Makedonije je rekao da oni vrše istraživanja zasnovana na dokazima, te da razgovaraju sa ljudima na terenu, ali da imamo veoma ograničen pristup politici djelovanja.

“Ova radionica nam pomaže da ostvarimo pristup donosiocima odluka, kao i da stvorimo mrežu kontakata sa našim vršnjacima u regionu”, kazao je.

Profesor Peter Neumann, specijalni predstavnik Predsjedavajućeg OSCE-a za pitanje suprotstavljanja radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu je istakao da je od vitalne važnosti da se civilno društvo uključi u borbu protiv onih koji hoće da unište mir i da zamijene demokratiju ekstremizmom.

“Na Balkanu, a naročito u Bosni i Hercegovini, to je važnije nego ikada, kako bi se spriječilo ponovno pojavaljivanje nekih od starih linija razdvajanja među ljudima”, istakao je Neumann.

Preporuke koje su proistekle sa radionice će biti predstavljene svim državama članicama OSCE-a, kao i državama-partnerima za saradnju sa OSCE-om, na OSCE-ovoj Konferenciji o borbi protiv terorizma koja će biti održana 23. i 24. maja u Beču.

Radionicu je organizovala Republika Austrija u svojstvu države koja predsjedava OSCE-om u 2017. godini, uz podršku  Misije OSCE-a u BiH, a u okviru kampanje pod nazivom „OSCE ujedinjen u borbi protiv nasilnog ekstremizma“, saopćeno je iz te misije.

(26. april 2017.)