SARAJEVO – Druga grupa od 600 vojnika Oružanih snaga BiH kojima su istekli profesionalni vojni ugovori u četvrtak je otpuštena, potvrđeno je u Ministarstvu odbrane BiH.

 

“Ovo je nastavak aktivnosti koja je obilježila ovu godinu. Već smo u februaru otpustili 304 vojnika koji imaju više od 35 godina, a kojima ističu ugovori. Ovo je druga grupa vojnika sa preko 35 godina kojima su istekli ugovori”, kazao je Sead Muratović, pomoćnik ministra odbrane BiH za personalna pitanja.

U grupi koja je jučer otpuštena trebalo je biti još 12 vojnika, ali su u međuvremenu stečeni uslovi za njihovo penzionisanje.

Predviđeno je da 31. augusta iz Oružanih snaga BiH bude otpušten još 441, a 31. decembra još 451 vojnik.

Otpušteni vojnici OS BiH nemaju nikakava prava na otpremninu, jedini način zbrinjavanja vojnika je NATO trast fond. Za zbrinjavanje svakog vojnika Oružanih snaga koji će biti otpušten u 2010. godini biće obezbijeđeno po 1.500 eura iz ovog fonda.

Vojnici koji su otpušteni treba da se registriraju u regionalne centre u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru sa svojim projektima i apliciraju za novac iz ovog fonda.

Do sada nije zabilježen očekivani interes otpuštenih vojnika jer se više od jedne trećine vojnika nije prijavilo.

“Naši bivši vojnici moraju biti spremni da počnu novi život. Nažalost, samo su se dvije trećine otpuštenih vojnika do sada prijavile. Zbog ove činjenice nismo ograničili vrijeme prijavljivanja kao što je to ranije bilo”, kazao je Sead Muratović, koji je apelovao na vojnike da se prijave sa svojim projektima.

Nakon što se prijave sa svojim projektima, otpušteni vojnici dobijaju stručnu i materijalnu pomoć za aktivnost kojom se žele baviti u mirnodopskom životu.

“Imamo iskustva iz prvog kruga NATO trast fonda, u koji je 2009. godine bilo uključeno 2.860 vojnika. Većina od 60 odsto vojnika opredijelila se za poljoprivredu, njih 14 odsto je imalo projekte za pokretanje vlastitog biznisa, 16 odsto za proširivanje biznisa, a samo mali broj za doškolovanje”, kazao je Muratović.

Naglasio je da se u okviru NATO trast fonda novac vojnicima ne daje “na ruke”.

Stranka demokratske akcije (SDA) u zakonsku porceduru u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH uputila je zakon o zbrinjavanju vojnika veterana rata u BiH.

Po ovom prijedlogu zakona, koji je prošao prvo čitanje na posljednjem zasjedanju parlamneta, za sve vojnike koji imaju barem dvije godine ratnog staža u ARBiH, HVO-u i VRS, a koji su 1. januara 2006. bili u sastavu Oružanih snaga BiH, obezbijedilo bi se penzionisanje. Ovaj zakon bi se primjenjivao retroaktivno.

Penzije bi bile isplaćivane iz penzionih fondova entiteta, s tim što bi država imala obavezu da nadoknadi troškove.

“Rano je govoriti koliko je ovo realno i dobro rješenje. Postoji mnogo nedorečenosti. Šta je s onim vojnicima veteranima koji nisu bili u sastavu OS BiH 2006. godine? Da li i njima treba obezbijediti penzije? Pitanje je i načina finansiranja jer trenutno nema novca za ovakve penzije. To je dobra inicijativa, ali će biti potrebno mnogo amandmana da se raščiste nejasnoće”, kazao je Živko Marjanac, zamjenik ministra odbrane BiH.

17.06.2010.

Izvor:  http://www.nezavisne.com/dogadjaji/vijesti/62025/Otpusteno-jos-600-vojnika.html