Prezentacija istraživanja javnog mnijenja o temi “Razumijevanje i spriječavanje nasilnog ekstremizma i stranog uticaja u Bosni i Hercegovini” bit će održana danas u Sarajevu.

Prezentaciju organizira Komisija za informisanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u saradnji s Međunarodnim republikanskim institutom (IRI). Prezentacija istraživanja biti će održana, s početkom u 10.00 sati, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, najavljeno je iz Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Istraživanje se bavi percepcijom građana o socio-ekonomskim problemima u BiH, nasilnom ekstremizmu u BiH i svijetu, stavovima o stranom uticaju, te pristupanju EU i NATO-u.

Kvantitativno istraživanje je obuhvatilo preko 1.500 ispitanika iz cijele BiH, a kvalitativno istraživanje se sastoji od osam fokus grupa. Oba istraživanja su provedena u januaru i februaru ove godine.

Na prezentaciju istraživanja javnog mnijenja pozvani su zastupnici/e i delegati/kinje Parlamenta FBiH, rukovodstvo oba Doma Parlamenta F BiH, predsjednici radnih tijela oba Doma Parlamenta FBiH, predstavnici Vlade FBiH, predstavnici organizacija civilnog društva, medija, te međunarodnih organizacija i diplomatskih misija u BiH.

(18. april 2017.)