Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš prisustvovala je svečanom otvaranju vojne vježbe “Brzi odgovor 2018” koja je održana u bazi Butmir u Sarajevu.

Prisustvovali su i komandant EUFOR-a ALTHEA generalmajor Martin Dorfer, ministar komunikacija i prometa Ismir Jusko, te najviši međunarodni i zvaničnici BiH.

Vojna vježba “Brzi odgovor 2018” koju izvode Oružane snage BiH, organi za provođenje zakona i EUFOR, godišnja je planska vježba koja je primarno orjentirana za uvježbavanje određenih radnji i procedura vezanih za operacije podrške miru i podršku stabilnom i sigurnom okruženju u Bosni i Hercegovini, a Oružane snage BiH i ove godine učestvuju u vježbi s blizu 55 pripadnika pješadije i jednom helikopterskom posadom.

“Mi u Ministarstvu odbrane BiH ćemo iskoristiti ovu vježbu da unaprijedimo nivo interoperabilnosti jedinica Oružanih snaga BiH, kao i uvježbavanje operativnih procedura s pripadnicima oružanih snaga iz država članica EU i država članica NATO-a”, kazala je Pendeš.

Također, ministrica Pendeš je izrazila zahvalnost svim pripadnicima EUFOR-a, a posebno komandantu EUFOR-a generalu Martinu Dorferu, na uloženim naporima u organizaciji vježbe, kao i na pozivu za pripadnike Oružanih snaga BiH da učestvuju rame uz rame sa svojim kolegama iz EUFOR-a i Ministarstva sigurnosti BiH.

Vježba će se održati od 3. do 7. septembra 2018. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine na lokacijama: Međunarodni aerodrom Sarajevo, Pazarić, Kalinovik, Dubrave-Tuzla, Mrkonjić Grad, Brčko Distrikt, te će ovo biti prilika za ponovno okupljanje predstavnika agencija za provođenje zakona u BiH, Oružanih snaga BiH i EUFOR-a da zajednički uvježbavaju procedure vezane za operativnu koordinaciju, komandovanje, kontrolu i komunikacije.