Poštovane/i,

Na osnovu člana 31. Statuta Udruženja za promociju Euroatlantske inicijative „Atlantska Inicijativa“ Sarajevo (u daljem tekstu: Udruženje), pozivamo Vas na redovnu sjednicu Skupštine Udruženja, koja će se održati 09.12.2019. godine, ponedjeljak, u 14:00 u prostorijama Udruženja.

Dnevni red:

  1. Izbor Generalnog sekretara Udruženja,
  2. Prijedlog za usvajanje odluka i pravilnika (Odluka o arhiviranju dokumentacije; Pravilnik o blagajničkom poslovanju; Pravilnik o finansijskom poslovanju, Pravilnik o računovodstvenim politikama; Pravilnik o računovodstvu; Pravilnik o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Pravilnik o upravljanju ljudskim resursima Udruženja),
  3. Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti za 2019. godinu i plan aktivnosti za 2020. godinu,
  4. Razno

Dostavlja se:

  • Generalnom sekretaru
  • Članovima Udruženja
  • Arhivi Udruženja

  Edina Bećirević, Predsjednica Skupštine Udruženja

Preuzmite .PDF – Link