U subotu 25. maja, u okviru Modula 2 – Država, zakon i javne politike –održana su dva predavanja. Profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli, Boris Krešić, govorio je o bračnim, vanbračnim i registrovanim istospolnim zajednicama, o njihovim pravnim i ekonomskim beneficijama, ali i nedostacima. Odgovoreno je na brojna praktična svakodnevna pitanja koja se tiču ulaženja u bilo koju od ovih zajednica regulisanu zakonima. U drugom dijelu dana, Maida Čehajić Čampara, iz Atlantske inicijative, održala je predavanje o seksualnom uznemiravanju. Razgovor je krenuo od samog definisanja seksualnog uznemiravanja u Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH  (Seksualno uznemiravanje je svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba, ili kojim se postiže takav učinak, naročito kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.) Govorilo se i o tome zbog čega se u praksi ovaj mehanizam zaštite prava rijetko koristi – žene najčešće ne znaju da mogu da prijave osobu koja ih uznemirava, drugi razlog je što se boje da prijave takav slučaj, a treći razlog je što najčešće nemaju dokaza, jer je seksualno uznemiravanje teško dokazati ako ne postoje svjedoci ili poruke. Razmijenila su se i lična iskustva o ovoj temi.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Izvor: soc.ba